top of page

การซ่อมงานด้วย Modern Fiberglass

ผลงานลูกค้าส่งมาให้ชม การดัดแปลงใช้ ModernFiberglass ซ่อมชิ้นงาน ใช้ง่าย ไม่ต้องผสมอะไรให้ยุ่งยาก เน้นความเหนียว ไม่เปราะแตกง่าย ไร้กลิ่น ทำที่ไหนก็ได้ กดชมได้เลยครับ https://youtu.be/ypd5UNf-xHYComments


bottom of page