top of page

การใช้งานเคลือบปกป้องไม้ด้วย Lucerna OffShore

Lucerna OffShore เป็นเคมีสำหรับงานเคลือบปกป้องไม้ด้วย Raw material จากบริษัทเคมียักษ์ใหญ่แห่ง Netherland งานนี้เราเลือกสูตร Green ที่ไร้กลิ่นในการทำงานและปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นแบบส่วนผสมเดียวใช้งานง่าย แห้งเร็ว ปกป้องไม้จากน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่ยังอนุญาติให้พื้นผิวสามารถหายใจได้อีกด้วย ทนแดดทนฝน ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างยาวนานbottom of page