Polyurea Gen 3

เจ้าชายแห่งงานปกป้อง

SpackleFlex (1).png
gray bed modern interior furniture sale (Facebook Post)-2.png

ใช้ได้ทุกพื้นผิว ตั้งแต่ผิวมันไปจนถึงพื้นปูน ใช้แทนการปูกระเบื้องได้เลย

Copy of gray bed modern interior furniture sale (Facebook Post)-2.png

พลังยึดเกาะสูงกว่า Polyurea ทั่วไป ไม่ต้องใช้รองพื้น ไม่ต้อง Coating เพิ่ม

Copy of gray bed modern interior furniture sale (Facebook Post)-5.png

ทนการแช่น้ำขังได้ยาวนาน ครบทุกคุณสมบัติที่ดีของกันซึม

Copy of gray bed modern interior furniture sale (Facebook Post)-3.png

ช่วยการปกป้องคอนกรีตให้แข็งแรง ยาวนานกว่าปกติ

การทดสอบ Polypro
 

TESTING

Copy of gray bed modern interior furniture sale (Facebook Post)-6.png
LINE_ALBUM_polypro_220813.jpg

คู่มือและวิธีการใช้งาน

HOW TO USE

รวมผลงานจากลูกค้า

GALLERY

สั่งซื้อได้ที่นี่