top of page
Copy of Copy of Copy of Copy of FACHMANN Pipe leak (1).png
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of FACHMANN Pipe leak (4).png

พื้นหินStyle ยุโรป
BoundGravel

เมื่อความสวยงามและความทนทานมาบรรจบกัน

Next Gen ของงานพื้นภายนอก Style ยุโรป ไม่ต้องใช้ปูนจบงานได้ในขั้นตอนเดียว ทนทานยิ่งกว่าที่เคย ไม่ต้องใช้ช่างเฉพาะทางก็ทำได้

ทนทานแข็งแรงด้วย Resin สูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในสภาพอากาศเลวร้ายโดยเฉพาะ เพียงผสมน้ำยากับหินชนิดที่ต้องการก็สามารถสร้างสรรจินตนาการเกี่ยวกับงานพื้นได้ไม่รู้จบ

นำ้ยาขนาด 2.5 kg ใช้ได้ 3-5 ตรม. ต่อกรวด 30-50 kg
นำ้ยาขนาด 5 kg ใช้ได้ 5-10 ตรม. ต่อกรวด 50-100 kg

 

ถ้าต้องการความทนทานมากขึ้นสามารถลดหินลงหรือเพิ่มน้ำยาขึ้นได้

 

สามารถใช้ได้กับกรวดทรายล้างทั่วไป เบอร์ 5 เลือกสีได้ตามที่ต้องการไม่ควรใช้หินสีขาว งานจะออกเหลือง ไม่สามารถทำแนวตั้งได้

ตัวอย่างการใช้งานในรายการคุณดุ๊ก กดชมได้เลย >> https://youtu.be/KkxAFU4yAGI?si=Xgg2cdvz88nxDTLs

The Perfect Blend of Aesthetics and Durability.

BoundGravel is a unique blend of aggregate stones and binder, which provides excellent durability and resistance to cracking. Its flexibility makes it an ideal material for driveways, as it can withstand the pressure of vehicles and heavy foot traffic. Not only is it easy to apply, but it also has a beautiful finish and requires minimal maintenance. To use, simply mix the aggregate with the binder in a mixer and trowel it down onto the desired surface.

BoundGravel is a cutting-edge surfacing solution that has gained popularity in recent years due to its outstanding features. It is a mixture of high-quality resin and a variety of decorative aggregates, creating a smooth, visually appealing, and highly durable surface for walkways, pathways, and driveways.

1. Durability: One of the primary benefits of a resin-bound driveway is its exceptional durability. The resin used in this surfacing solution is specially formulated to withstand heavy traffic, extreme weather conditions, and the test of time. This makes it an ideal choice for areas that experience frequent use.

2. Aesthetics: Resin-bound driveways offer a wide range of design possibilities. The selection of aggregates allows for a variety of colors and textures, enabling homeowners to create a customized and visually striking entrance to their property. Whether you prefer a classic or modern look, there's a resin-bound option to match your style.

3. Permeability: Resin-bound surfaces are permeable, meaning they allow water to drain through, reducing the risk of standing water and puddles. This not only prevents water damage but also helps with sustainable urban drainage systems (SuDS) compliance.

4. Low Maintenance: Resin-bound driveways are easy to maintain. They require minimal cleaning and occasional resealing to maintain their appearance and functionality. Regular sweeping and the occasional pressure wash are usually sufficient to keep them looking great.

5. Longevity: When properly installed and maintained, resin-bound driveways can last for many years, often exceeding the lifespan of traditional driveways made from concrete or asphalt.

6. Eco-Friendly: Resin-bound surfaces are environmentally friendly due to their permeability and the use of natural aggregates. They can contribute to sustainable landscaping and urban planning.

7. Versatility: Resin-bound surfacing is not limited to driveways. It can also be used for pathways, patios, pool surrounds, and even tree pits, offering a cohesive and attractive look to your outdoor spaces.

BoundGravel is an excellent choice for those seeking a durable, aesthetically pleasing, and low-maintenance surfacing solution. With its wide range of design options and long-lasting performance, it's no wonder that more homeowners are opting for this innovative driveway material. Whether you're looking to enhance the curb appeal of your home or improve the functionality of your outdoor spaces, consider a resin-bound driveway as a stylish and practical solution.

วิธีใช้งาน

HOW TO USE

ปกป้องไม้ เคลือบไม้กันน้ำ, กันซึม, ซ่อมบ้าน, รีโนเวทบ้าน, เคมี, ซ่อมรอยร้าว, Epoxy Polyurethane, Polyurea, Polyaspartic, PMMA, Coating, กาว, กันสนิม, กำจัดสนิม, รองพื้น, ซ่อมพื้นแตก, ซ่อมกำแพงแตก, สีทาบ้าน, ดาดฟ้า, น้ำรั่ว, หลังคารั่ว, โป๊วกำแพง, โป๊วผนัง, โป๊ว, ยาแนว, พื้นยาง, EPDM, พื้นทรายล้าง, สีทาบ่อปลา, กาวตะปู, กันซึมผสมปูน, ปูนซีเมนต์, กาวติดรองเท้า, กาวซ่อมรองเท้า
How to: Create a gravel driveway.
03:41

How to: Create a gravel driveway.

A gravel driveway can be a classic, low-maintenance, and inexpensive addition to a home. It complements a range of house styles and—even better—is a reasonable undertaking for a determined DIYer. www.lucernadriveway.com www.facebook.com/lucernadriveway ----------------------------------------- งานทรายล้างรูปแบบใหม่ ไม่เลอะเทอะ ทำได้รวดเร็ว ทำเองก็ยังได้ ด้วยเทคโนโลยี Binder จากยุโรปทำให้งานทรายล้างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องใช้ปูน มีเพียงน้ำยา Bound Gravel และเม็ดกรวดก็พร้อมทำงานได้เลย แค่คลุกให้เข้ากันแล้วก็ฉาบลงบนพื้นผิว มีเวลาในการทำงานนาน ไม่ต้องกังวลกับความเร่งรีบแข่งกับเวลา ดีกว่าแบบเดิมยังไง - น้ำไหลผ่านได้ ไม่อุ้มน้ำเหมือนแบบผสมกับปูนซีเมนต์ - ยืดหยุ่นได้ ทำให้ลดปัญหาแตกร้าวลงไปอย่างเห็นได้ชัด - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมีอพิเศษ - ช่างปูนทั่วๆ ไปสามารถทำได้ ค่าวัสดุเริ่มต้นเพียง ตรม.ละ 200 บาท www.facebook.com/lucernadriveway โทร 062-005-7933

รวมผลงานจากลูกค้า

GALLERY