top of page
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of FACHMANN Pipe leak (4).png
Offshore Ads.png

ปกป้องอเนกประสงค์
Offshore

Offshore คือ Coating ส่วนผสมเดียวที่ออกแบบมาเพื่องานปกป้องกันน้ำยืดอายุชิ้นงานทั่วไป ตั้งแต่ไม้ไปจนถึงเหล็ก สูตรพิเศษ Low VOC ไร้กลิ่นทำงานได้อย่างสบายใจ ทนการใช้งานภายนอกได้เป็นอย่างดี เปิดฝาใช้งานได้เลย น้ำยามีความใสเมื่อทาแล้วผิวจะเข้มขึ้นเล็กน้อย เป็นรุ่นผิวด้าน

ถ้าต้องการความแข็งมากกว่านี้และไม่มีปัญหาในการที่ต้องผสมน้ำยาก่อนใช้งานและชอบผิวเงาแนะนำเลือก GhostShield แทนจะทนทานมากกว่าในราคาเท่ากัน

ถ้าต้องการการความแข็งแรงเต็มที่สำหรับทุกสภาพอากาศแนะนำ Marine Guard แต่มีข้อเสียคือต้องผสมก่อนใช้งานและผิวจะออกเหลืองมากหลังแห้งแล้ว

Offshore is the ideal choice for applications on concrete, steel, and wood. Its exceptional adhesion and fast-drying properties ensure a professional finish and guarantee long-term performance. This specially formulated product creates a tough and durable finish for all interior and exterior surfaces.

HOW TO USE

วิธีการใช้งานและข้อควรระวัง
 

การใช้งาน Offshore


- ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทา พื้นผิวต้องแห้งสนิทไม่มีฝุ่น
- เปิดฝาแล้วทาได้เลยห้ามผสมน้ำหรือทินเนอร์เพิ่ม 
- แบ่งออกมาเท่าที่จะใช้เท่านั้น ที่เหลือต้องปิดให้สนิทไม่ควรโดนอากาศเป็นเวลานาน
- เทออกมาแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 20 นาที ถ้าทาไม่ทันจะแห้งและใช้งานต่อไม่ได้


การทา 
- ใช้แปรงทาได้เลย ถ้าอยากได้พื้นผิวเรียบสวยสามารถใช้ลูกกลิ้งได้ แนะนำเป็นลูกกลิ้งโฟมหรือแบบขนสั้นครับ ขนาด 4"
- ควรทา 1-2 รอบขึ้นไป เว้นระยะต่อรอบประมาณ 30 นาที หรือผิวสัมผัสแห้งสนิท
- ทาให้ทั่วบริเวณที่ที่ต้องการปกป้อง หลังจากทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ 6 ช.ม. จึงจะพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์

 

การเก็บรักษา
- น้ำยาเมื่อเปิดแล้ว ปิดให้สนิท ห้ามโดนอากาศจะเก็บได้ประมาณ 3 เดือน

PRICE LIST

ขนาดและราคา

ขนาด 1kg ใช้ได้ 5 ตรม. ราคา 740 บาท

ขนาด 2.5kg ใช้ได้ 12.5 ตรม. ราคา 1,620

ขนาด 5kg ใช้ได้ 25 ตรม. ราคา 2,940

ค่าส่ง 130 บาท

GALLERY

สั่งซื้อได้ที่นี่

bottom of page