top of page

Basement Solution Center

ห้องที่อยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดินแนะนำว่าควรทำระบบกันซึมด้านนอกให้ดีไว้ตั้งแต่ก่อนจะถมดินจะประหยัดกว่ามาแก้ไขทีหลังมาก และควรเลือกกันซึมที่ทนรับงานหนักโดยเฉพาะดีกว่าเพราะงานนี้ต้องรับมือกับความชื้นต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน


แต่ถ้าทำไปแล้วเกิดปัญหาตามหลังเราก็มีครบทุก Solution การแก้ปัญหายากๆ แบบนี้ และทุกทางเลือกใช้งานง่ายเป็นหลัก ไม่ว่าจะกันซึมจากภายใน ป้องกันความชื้น สีทนน้ำ โป๊วรอยต่องาน Heavy Duty เรามีครบ


เคมีสำหรับงานพิเศษ นึกถึง Lucerna ได้เลยComments


bottom of page