Wooden Board

Timber Armor

Coating สำหรับงานไม้

ทาง่ายขึ้น แห้งเร็วขึ้น

แต่ยังทนทาน แข็งแกร่งเหมือนเดิม

Screen Shot 2565-02-12 at 23.21.42.png

ป้องกันงานไม้จากสภาพอากาศ การขูดขีดหรือความชื้นได้เหนือมาตรฐาน

 

HOW TO USE

วิธีการใช้งานและข้อควรระวัง
 

Screen Shot 2565-03-04 at 22.07.53.png
28916.jpg

PRICE

ขนาดและราคา (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

*ราคาใน Shopee และ Lazada คือราคารวมส่งแล้ว

 

GALLERY

รวมผลงานจากลูกค้า

 

สั่งซื้อได้ที่นี่